KANCELARIA ADWOKACKA

                                                    Znalezione obrazy dla zapytania jacek barcik

                                            adw. dr hab. Jacek Barcik                                       

                                                                 tel. 503 632 118                                                                        jbar@poczta.onet.pl                                                                      

PRAWO MEDYCZNEPRAWA CZŁOWIEKAPRAWO KARNE (NARKOTYKI)

 

                                                                                   Homo Nihil Scit Sine DoctrinA

 

 

adw. dr hab. Jacek Barcik - adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Członek European Association of Health Law. Stypendysta Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. Specjalizujący się w prawie medycznym, farmaceutycznym i prawie gospodarczym. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa medycznego, praw człowieka i prawa transportowego (zob. publikacje), do których zaliczyć można między innymi następujące:

- Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego, CH Beck, 2013;

- Elementy międzynarodowego prawa publicznego w turystyce, CH Beck, 2011;

- Krytyka sądów i sędziów w orzecznictwie ETPCz na przykładzie spraw polskich, "Iustitia", 2014, nr 3;

- Pytania prejudycjalne polskich sądów, "Iustitia", 2013, nr 3;

- Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę, "Iustitia", 2013, nr 2;

- J. Barcik, P. Czech, Międzynarodowe przewozy drogowe w świetle porozumień polsko-rosyjskich, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - Transport", 2011, z. 71;

- A. Wentowska, J. Barcik, Prawo Unii Europejskiej, CH Beck, 2014;

- Dostęp do dokumentów Unii Europejskiej : na kanwie negocjacji umowy ACTA, "Państwo i Prawo", 2013, z. 1;

 

 

 

 

 

     

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSh4PmnpQZ8eUYvc4Wq45kwyMXcA3aTG9u0VnhUHwp7ii5Kf4KW

PEŁNOMOCNICTWO