ADWOKAT                         

         dr hab. Jacek Barcik             

   tel. 503 632 118        

O MNIE

PRAWO MEDYCZNEPRAWA CZŁOWIEKAPRAWO KARNE (NARKOTYKI)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSh4PmnpQZ8eUYvc4Wq45kwyMXcA3aTG9u0VnhUHwp7ii5Kf4KW

 

 

Oferujemy pomoc prawną i doradztwo w zakresie ochrony praw jednostki przed polskimi organami administracyjnymi i wymiaru sprawiedliwości, jak i międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, a w tym Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPC). Doświadczenie czerpiemy  z wieloletniej praktyki obejmującej reprezentowanie stron przed sądami krajowymi i ETPC oraz naszych badań naukowych w zakresie międzynarodowego prawa praw człowieka (zob. fragment publikacji). Współpraca może obejmować napisanie skargi do ETPC lub reprezentowanie po wniesieniu skargi. We wstępnej fazie oferujemy zbadanie dopuszczalności skargi, co gwarantuje, że zostanie rozpoznana przez Trybunał. W przypadku braku dopuszczalności skargi oferujemy przygotowanie skargi kasacyjnej lub skargi do Trybunału Konstytucyjnego celem wyczerpania drogi krajowej.

Zob.:

- podstawowe informacje na temat skargi do ETPC

- tekst Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

- Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę, "Iustitia", 2013, nr 2;