KANCELARIA ADWOKACKA                                                    Znalezione obrazy dla zapytania jacek barcik     

                                              adw. dr hab. Jacek Barcik                                       

                                                                 tel. 503 632 118                                                                        jbar@poczta.onet.pl                                                                          

                                                                                                                                                             

O MNIE

PRAWO MEDYCZNEPRAWA CZŁOWIEKAPRAWO KARNE (NARKOTYKI)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSh4PmnpQZ8eUYvc4Wq45kwyMXcA3aTG9u0VnhUHwp7ii5Kf4KW

 

 

 PRZEPISY KARNE

 

 

 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO

 

 

Oferujemy usługę prawną na terenie całego kraju w zakresie obrony w sprawach karnych dotyczących przestępstw narkotykowych oraz przestępstw wynikających z regulacji prawa farmaceutycznego: nielegalnego posiadania, nielegalnego obrotu, nielegalnego przemytu, nielegalnego wprowadzania do obrotu i udzielania. Zapewniamy najwyższej jakości doradztwo, poparte wieloletnim doświadczeniem w reprezentowaniu oskarżonych przed organami ścigania i sądami oraz wieloletnimi badaniami naukowymi w zakresie przestępczości narkotykowej. Owocem badań naukowych jest specjalistyczna publikacja pt. „Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz” (Warszawa 2006, CH Beck, ss. 533). Jest to pierwsze na rynku omówienie przepisów wyżej wymienionej ustawy. Komentarz spotkał się z szerokim zainteresowaniem w środowisku prawniczym, a w tym sędziowskim, w związku z czym wykorzystywany był w ogólnopolskich szkoleniach sędziów zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury poświęconych regulacjom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Z uwagi na szerokie zainteresowanie w 2008 roku opublikowane zostało 2 wydanie komentarza (Tomasz Srogosz, „Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz”, Warszawa 2008, CH Beck, ss. 540), uzupełnione pod kątem orzecznictwa i zmian ustawodawstwa. Wydanie z 2008 roku opublikowane zostało w całości również w Systemie Informacji Prawnej Legalis, z którego korzystają sędziowie i prokuratorzy. Prezentowane komentarze do przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zawarte w wyżej wymienionych publikacjach po dziś dzień wykorzystywane są w szczególności w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Dogłębna znajomość prawa karnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii pozwala naszemu zespołowi na skuteczną obronę, obejmującą w szczególności możliwość umorzenia postępowania karnego w sprawach posiadania narkotyków dla własnego użytku, w której wykorzystujemy nie tylko doświadczenie praktyczne, ale również naszą specjalistyczną wiedzę z zakresu nielegalnego obrotu narkotykami i środkami farmaceutycznymi (bez konieczności konsultacji ze specjalistami).