ADWOKAT                         ADWOKAT

dr hab. Jacek Barcik             Tomasz Srogosz

 tel. 503 632 118                    tel. 607 856 912

O NAS

ADWOKAT PRAWO MEDYCZNEPRAWA CZŁOWIEKAADWOKAT NARKOTYKIAdwokat rozwody Częstochowa

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSh4PmnpQZ8eUYvc4Wq45kwyMXcA3aTG9u0VnhUHwp7ii5Kf4KW

 

                                                         

 

 

  

 

  

PRZEPISY PRAWNE

 

 

 

 

 

   

Nasz zespół oferuje fachową pomoc i doradztwo w sprawach z zakresu prawa rodzinnego dotyczących:

- rozwodów,

- alimentów,

- władzy rodzicielskiej,

-podziału majątku małżeńskiego,

- przysposobienia i pieczy zastępczej.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie poparte wiedzą zdobytą w ramach praktyki sądowej oraz prowadzonych przez nas szkoleń ogólnopolskich dla sędziów rodzinnych.

Prowadzenie spraw rozwodowych obejmuje kompleksową obsługę, a w tym:

- postępowanie dowodowe w zakresie winy rozkładu pożycia małżeńskiego,

- powierzenie władzy rodzicielskiej,

- ustalenie kosztów utrzymania dzieci i wysokości alimentów na ich rzecz,

- ustalenie kosztów utrzymania współmałżonka i wysokości alimentów na jego rzecz,

- ustalenie sposobu kontaktów z małoletnim dzieckiem (dziećmi)

- ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania,

- udział w postępowaniu mediacyjnym.

 

PEŁNOMOCNICTWO

 

Handel zagraniczny | Prawo medyczne | Prawa człowieka | Prawo karne (narkotyki) | Prawo rodzinne